web NL

Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid

 

 • Ziekte zonder attest

Sinds 28 november 2022 hoeven werknemers niet langer driemaal per kalenderjaar een doktersattest voor te leggen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Werknemers kunnen dus tot 3 niet-opeenvolgende ziektedagen per jaar opnemen zonder een attest aan hun werkgever te moeten voorleggen. Het moet een een ziekte voor 1 dag zijn of de eerste ziektedag voor een langere periode.

Goed om weten :

 

  • In afwachting van de beschikbaarheid van een nieuwe functionele code in de bpost4me-app en in myHr vanaf 01.01.2023, moeten aanvragen voor een ziektedag zonder medisch attest worden aanvaard (beperkt tot 3). Tijdens deze overgangsperiode moet deze vorm van afwezigheid worden ingevoerd als een gewone ziekte met attest.
  • Indien de werknemer zich 1 dag ziek meldt zonder attest en deze ziekte wordt de volgende dag verlengd met een ziekte gedekt door een attest, dan zijn dit inderdaad 2 verschillende periodes. De dag “zonder attest” wordt niet omgezet in gewone ziekte.
  • Deze 3 dagen worden niet pro rato berekend, noch voor 2022, noch voor de volgende jaren.
  • Een ziekte die zich voordoet in de loop van de dag wordt niet beschouwd als de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

De nieuwe functionele code in myHR en de mogelijkheid voor iedereen om dit soort ziektes te melden via de bpost4me-app zullen jullie zeer binnenkort in detail meegedeeld worden.

Wet van 7 oktober 2022 betreffende het evenwicht tussen beroeps- en privéleven voor ouders en verzorgers - nieuwe maatregelen

 

 • Zorgverlof

 

Aan het uitzonderlijk  verlof is een nieuwe reden "zorgverlof" toegevoegd. Met dit verlof kunnen werknemers persoonlijke zorg en steun verlenen aan een gezins- of familielid die om een ​​ernstige medische reden daaraan behoefte heeft. Een gezinslid is elke persoon die samenwoont met de werknemer. Tot de familieleden behoren ook de ouders en kinderen van de werknemer. Dit verlof kan maximaal 5 kalenderdagen, al dan niet aaneensluitend, per kalenderjaar worden opgenomen. Ze worden afgehouden van het uitzonderlijk verlof.

 

 • Moederschapsrust bij ziekenhuisopname of overlijden van de moeder


Bij overlijden of ziekenhuisopname van de moeder kan de moederschapsrust worden omgezet in verlof voor de werknemer die vader of co-ouder is.

De wet voorziet nu in deze mogelijkheid voor de co-ouder.

 • Geboorteverlof


Sinds 1 januari 2021 hebben werknemers recht op 15 dagen vaderschapsverlof/geboorteverlof.

Werknemers hebben vanaf 1 januari 2023 recht op 20 verlofdagen voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023. Vanaf nu spreken we alleen over geboorteverlof en niet meer over vaderschapsverlof.

Er zijn 117 gasten en geen leden online